۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

خدمات تفریحی

کلاب هتل سرا برای همه از ۷ تا۷۰ سال سرگرمی ارائه می دهد

کلوپ کودک

مینی کلاب
مینی کلاب برای کودکان ۴ تا ۱۲ ساله است. کودکان زیر ۴ سال باید با والدین همراه باشند. ساعت کاری بعد از ظهر از ساعت۱۰:۰۰ الی ۱۲:۳۰ ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰ می باشد

  : فعالیت های روزانه
نقاشی صورت
بازی های رو میزی
کارتون
صنایع دستی و سرگرمی
مینی بولینگ
 مینی دار
مینی بوچیا
نقاشی تی شرت (پرداخت هزینه)
نقاشی شنی (پرداخت هزینه)

فعالیت های عصرانه
مینی دیسکو (فصل تابستانی)

 

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans