۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

خدمات تفریحی

کلاب هتل سرا برای همه از ۷ تا۷۰ سال سرگرمی ارائه می دهد

فان رویال

فان رویال
خدمات بین ساعت ۲۳:۰۰-۱۶:۰۰ می باشد
 سالن بازی خدمات با هزینه ورایگان ارائه می دهد

میز شطرنج ۴ عدد
میز اوکی ۴ عدد
میز بیلیارد ۳ عدد میز آمریکایی ۲ ، ۳ میز توپ ۱
بولینگ ۱ بازی برای هر نفر ۱۰ یورو می باشد
بازی بیلیارد برای هر یک ساعت ۱۰ یورو محاسبه شده است

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans