للحجز +90 242 272 79 79
للحجز +90 242 272 79 79

استخر وپلاژ

ساحل ما با آب‌های نیلگون مدیترانه و استخرهایمان با مفاهیم متفاوت تعطیلات شما را لذت بخش تر و ‌راحت تر می‌کند

 

PERGE استخر

مساحت: 300 متر مربع  •
عمق: 1.10 - 1.40 متر
عدد3 سرسره آبی کوتاه •
آب دریا
ساعات خدمات دهی: 10:00 -18:00
تاریخ خدمات: 01/04 - 31/10
حوله ها، چترها و تشک هایی که در ساحل و استخر استفاده خواهید کرد رایگان هستند. •
این خدمات ممکن است بسته به شرایط آب و هوایی تغییر کند. •

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2023 | All Rights Reserved
Wax Ajans