۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

استخر وپلاژ

ساحل ما با آب‌های نیلگون مدیترانه و استخرهایمان با مفاهیم متفاوت تعطیلات شما را لذت بخش تر و ‌راحت تر می‌کند

 

PERGE استخر

مساحت: ۳۰۰ متر مربع •
عمق: ۱.۴۰-۱.۱۰ متر •
 عدد۳ سرسره آبی کوتاه •
آب دریا
تاریخ خدمات: ۱۰/۳۱-۰۴/۰۱ •

حوله ها، چترها وتشک هایی که در ساحل واستخر استفاده خواهید کرد رایگان هستند
  این خدمات ممکن است بسته به شرایط آب و هوایی تغییر کند •

 

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans