۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

استخر وپلاژ

ساحل ما با آب‌های نیلگون مدیترانه و استخرهایمان با مفاهیم متفاوت تعطیلات شما را لذت بخش تر و ‌راحت تر می‌کند

 

پلاژ کودکان

طول: ۳۰ متر •
  نجات غریق
حوله ها، چترها و تشک هایی که در ساحل و استخر استفاده خواهید کرد رایگان هستند
این خدمات ممکن است بسته به شرایط آب و هوایی تغییر کند

 

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans