۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

استخر وپلاژ

ساحل ما با آب‌های نیلگون مدیترانه و استخرهایمان با مفاهیم متفاوت تعطیلات شما را لذت بخش تر و ‌راحت تر می‌کند

 

استخر قرمز

مساحت: ۲۰۰ متر مربع •
عمق: ۱.۴۰ متر •
  تاریخ خدمات: ۱۰/۳۱-۰۴/۰۱ •

 حوله ها، چترها وتشک هایی که در ساحل واستخر استفاده خواهید کرد رایگان هستند
این خدمات ممکن است بسته به شرایط آب وهوایی تغییر کند

 

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans