۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

استخر وپلاژ

ساحل ما با آب‌های نیلگون مدیترانه و استخرهایمان با مفاهیم متفاوت تعطیلات شما را لذت بخش تر و ‌راحت تر می‌کند

 

استخر سرپوشیده

مساحت: ۱۰۰ متر مربع •
عمق: ۱.۴۰ متر •
استخر مجزا برای کودکان
با توجه به شرایط آب و هوایی گرم می شود
   تاریخ خدمات: ۰۱/۱۱-۰۳/۳ •
حوله ها، چترها وتشک هایی که در ساحل واستخر استفاده خواهید کرد رایگان هستند

 

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans