۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو
۰۰۹۰۲۴۲۲۷۲۷۹۷۹ برای رزرو

استخر وپلاژ

ساحل ما با آب‌های نیلگون مدیترانه و استخرهایمان با مفاهیم متفاوت تعطیلات شما را لذت بخش تر و ‌راحت تر می‌کند

 

استخر آتالیا

 مساحت: ۲۰۰ متر مربع •
عمق: ۱.۴۰ متر •
تاریخ خدمات: ۱۰/۳۱-۰۴/۰۱ •

حوله ها، چترها و تشک هایی که در ساحل و استخر استفاده خواهید کرد رایگان هستند. •
   این خدمات ممکن است بسته به شرایط آب و هوایی تغییر کند. •

 

clubhotelsera

موارد زیادی برای کشف در اینجا وجود دارد

Club Hotel Sera 2024 | All Rights Reserved
Wax Ajans